Stasjonsnavn Haukeli Forsøksfelt
Stasjonsnummer 16.529.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.81
Longitude: 7.21
Kordinater UTM33 Øst: 63905
Nord: 6656129
Kartblad (N50) 1414-IV
Elvenavn Vinjeåi
Elvehierarki Vinjeåi/Vest-vassdraget/Skiensvassdraget