Stasjonsnavn Hagadrag
Stasjonsnummer 16.51.0
Feltareal 727,11 km²
Kordinater Latitude: 59.43
Longitude: 8.87
Kordinater UTM33 Øst: 152829
Nord: 6604160
Kartblad (N50) 1613-I
Elvenavn Bøelva
Elvehierarki Bøelva/Skiensvassdraget