Stasjonsnavn Rusåi
Stasjonsnummer 16.490.0
Feltareal 49,18 km²
Kordinater Latitude: 59.62
Longitude: 7.8
Kordinater UTM33 Øst: 94132
Nord: 6630624
Kartblad (N50) -
Elvenavn Rusåi
Elvehierarki Rusåi/Vinjeåi/Vest-vassdraget/Skiensvassdraget