Stasjonsnavn Hyljelihyl
Stasjonsnummer 16.41.0
Feltareal 283,46 km²
Kordinater Latitude: 59.74
Longitude: 7.45
Kordinater UTM33 Øst: 76246
Nord: 6646439
Kartblad (N50) 1414-II
Elvenavn Vinjeåi
Elvehierarki Vinjeåi/Vest-vassdraget/Skiensvassdraget