Stasjonsnavn Eikamoen rør 9
Stasjonsnummer 16.231.9
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.44
Longitude: 9.08
Kordinater UTM33 Øst: 164503
Nord: 6603987
Kartblad (N50) 1613-III
Elvenavn Bøelva
Elvehierarki Bøelva/Skiensvassdraget