Stasjonsnavn Hørte
Stasjonsnummer 16.193.0
Feltareal 156,62 km²
Kordinater Latitude: 59.43
Longitude: 9.13
Kordinater UTM33 Øst: 167474
Nord: 6602769
Kartblad (N50) 1613-I
Elvenavn Hørteelva
Elvehierarki Hørteelva/Bøelva/Skiensvassdraget