Stasjonsnavn Kvenna
Stasjonsnummer 16.140.0
Feltareal 821,39 km²
Kordinater Latitude: 60.02
Longitude: 7.87
Kordinater UTM33 Øst: 102789
Nord: 6674926
Kartblad (N50) 1515-III
Elvenavn Skiensvassdraget
Elvehierarki Skiensvassdraget