Stasjonsnavn Vågslidvatn
Stasjonsnummer 16.139.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.76
Longitude: 7.39
Kordinater UTM33 Øst: 73376
Nord: 6649571
Kartblad (N50) 1414-I
Elvenavn Vinjeåi
Elvehierarki Vinjeåi/Vest-vassdraget/Skiensvassdraget