Stasjonsnavn Løyningsvatn
Stasjonsnummer 16.131.0
Feltareal 161,75 km²
Kordinater Latitude: 59.78
Longitude: 7.31
Kordinater UTM33 Øst: 68883
Nord: 6652140
Kartblad (N50) 1414-IV
Elvenavn Vinjeåi
Elvehierarki Vinjeåi/Vest-vassdraget/Skiensvassdraget