Stasjonsnavn Myklevatn
Stasjonsnummer 15.40.0
Feltareal 84,68 km²
Kordinater Latitude: 59.42
Longitude: 9.7
Kordinater UTM33 Øst: 199429
Nord: 6598362
Kartblad (N50) 1713-I
Elvenavn Siljanvassdraget
Elvehierarki Siljanvassdraget