Stasjonsnavn Jondalselv
Stasjonsnummer 15.21.0
Feltareal 126,87 km²
Kordinater Latitude: 59.71
Longitude: 9.55
Kordinater UTM33 Øst: 193828
Nord: 6631396
Kartblad (N50) 1714-III
Elvenavn Jondalselva
Elvehierarki Jondalselva/Numedalslågen