Stasjonsnavn Numedalslågen ndf. Gravenfoss
Stasjonsnummer 15.201.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.61
Longitude: 9.69
Kordinater UTM33 Øst: 200419
Nord: 6620380
Kartblad (N50) -
Elvenavn Numedalslågen
Elvehierarki Numedalslågen