Stasjonsnavn Skollenborg v/Kongsberg
Stasjonsnummer 15.200.1
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.61
Longitude: 9.73
Kordinater UTM33 Øst: 202946
Nord: 6620138
Kartblad (N50) -
Elvenavn Numedalslågen
Elvehierarki Numedalslågen