Stasjonsnavn Pikerfoss ndf. inntak
Stasjonsnummer 15.184.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.72
Longitude: 9.6
Kordinater UTM33 Øst: 196324
Nord: 6632675
Kartblad (N50) -
Elvenavn Numedalslågen
Elvehierarki Numedalslågen