Stasjonsnavn Kongsberg rør1
Stasjonsnummer 15.171.1
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.67
Longitude: 9.64
Kordinater UTM33 Øst: 198411
Nord: 6626996
Kartblad (N50) 1714-II
Elvenavn Numedalslågen
Elvehierarki Numedalslågen