Stasjonsnavn Numedalslågen v/Kongsberg
Stasjonsnummer 15.171.0
Feltareal 4257,8 km²
Kordinater Latitude: 59.67
Longitude: 9.64
Kordinater UTM33 Øst: 198329
Nord: 6627170
Kartblad (N50) 1714-II
Elvenavn Numedalslågen
Elvehierarki Numedalslågen