Stasjonsnavn Skollenborg
Stasjonsnummer 15.100.0
Feltareal 4434,67 km²
Kordinater Latitude: 59.62
Longitude: 9.67
Kordinater UTM33 Øst: 199317
Nord: 6620989
Kartblad (N50) 1714-II
Elvenavn Numedalslågen
Elvehierarki Numedalslågen