Stasjonsnavn Ask-Hval (Mobilt målepunkt)
Stasjonsnummer 14.10.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 60.06
Longitude: 11.06
Kordinater UTM33 Øst: 280949
Nord: 6664428
Kartblad (N50) -
Elvenavn Gjermåa
Elvehierarki Gjermåa/Leira/Nitelva/Glommavassdraget